Kimono-Mode-Show und Vortrag aus FUKUSHIMA

...

Jeden Tag neues Japan: Kimono x Kissen

...

Jeden Tag neues Japan: Kimono x Stuhl

...