Team

16711894_1263454480376812_3316836620107042183_n

Yu Ohtani (web1 / web2 ), Noriko Minkus (MINKUS Architects), Norihiro Usui, Haruna Yoshioka, Felix Minkus, Akane Katsuragawa, Masafumi Oshiro, Minoru Nakamura, Mako Mizobuchi, Julia Leser, Florian Werner, Sachiko Furuta, Felix Jawinski, Fabian Schaefer, Aleksandra Lewandowska, Christoph Neubauer, Akira Sagayama, Tomoko Katsumata, Takaaki Teruuchi, Keiko Hoshino, Midori Tahara, Kouji Kitagawa